Woensdag 25 Oktober 2023

Psalm 37:3-5
Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.

Om oor te gesels en te dink
Die geheim van die lewe is om vreugde in die Here te vind. Ons mis soms die vreugde omdat ons op al die negatiewe nuus en gebeure om ons fokus. Die psalm herinner ons om liewer op die Here te vertrou en te doen wat goed is. Ons moet rustig werk en woon en ons lewe aan die Here oorgee. Ons kan Hom vertrou omdat Hy sorg. Vreugde en dankbaarheid gaan hand in hand saam. Die een kan nie sonder die ander nie. Wanneer ons dankbaar is oor wat ons het, kan ons vreugde daarin vind. Die Here kan ons harte en gee vir ons wat ons harte begeer.
Waarmee wil jy die Here vandag mee vertrou?

Gebed
Here Jesus, U ken my hart. Ek wil my vreugde in U vind. Ek wil my lewe aan U oorgee en U vertrou. Ek hou vas aan U belofte dat U sal sorg. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram