Woensdag 26 Januarie

Lukas 8:6, 13
“6’n Ander deel het op ‘n klipbank geval, en nadat dit opgekom het, het dit verdroog, omdat dit geen vogtigheid gehad het nie.
13Dié wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net ‘n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op.”

Om oor te gesels en dink:
Die gelykenis van die saaier vertel van ‘n tweede plek waar die saad val. As dit tussen klippe val, is dit soos mense wat die boodskap van God hoor en daaroor opgewonde is, totdat hulle dit in hulle lewe moet toepas en dan nie daarvoor kans sien nie. Die Boodskap vertaal hierdie vers: “Sodra hulle geloof iets van hulle vra, sodra hulle moet nee sê vir die sonde, is hulle skielik nie meer so opgewonde nie. Dan is hulle sogenaamde nuwe geloof ook daarmee heen.”
‭‭Ons leef ook soms so. Ons word deur ‘n Bybelteks, boodskap of preek geïnspireer, maar skram dan weg as dit iets van ons vra.
Kan jy met hierdie teks vandag identifiseer?
Voel jy dalk soms oorweldig oor dit wat die Here van jou vra?
Die goeie nuus van die evangelie is dat die Here verstaan en dat ons ook dit vir Hom kan gee. Ons is altyd welkom by Hom. Hy is die Lewe-gewende Saaier.

Gebed
Here Jesus, soms is ek ook soos saad wat op die klipbanke val. Ek raak opgewonde oor U Woord, maar as dit swaar gaan, dan wil ek my eie kop volg. Help my om U steeds te vertrou en agter U aan te stap. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram