Woensdag 27 April 2022

Jesaja 43:4-5
“Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, Ek is by jou…”
‭‭
Om oor te gesels of dink
Hierdie belofte wat Israel kry, laat hulle moed skep. God verseker hulle van Sy liefde. Hulle is vir Hom kosbaar, Hy ag hulle hoog en het hulle lief. Ons kan so maklik dink dat dit nie vir ons bedoel is nie. Die Here gee vandag hierdie belofte vir jou ook! Jy is vir Hom kosbaar. Hy ag jou hoog en Hy is lief vir jou. Hy sal alles doen ter wille van jou. Daarom hoef jy nie bang te wees nie. Jy hoef nie angstig te wees nie.
Hierdie belofte het aan Israel die hoop gegee dat uitkoms op pad is. Net so kan ons ook weet dat die Here by ons is en uitkoms sal gee op sy tyd.

Neem ’n oomblik van stilte
Kan jy hierdie belofte jou eie maak?
Hoe voel jy dat die Here so oor jou voel?

Gebed
Here, ek kan dit amper nie glo nie, maar dankie dat U vir my so lief is. Dankie dat ek vir U kosbaar is en dat U my so lief het. Help my om dit te ontvang en nie bang hoef te wees nie. Amen.

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram