Woensdag 27 Oktober

Woensdag 27 Oktober
‭‭Johannes 5:1-9‬
“Hierna was daar weer ‘n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die Skaappoort in Jerusalem was daar ‘n bad met die Hebreeuse naam Betesda. Dit het vyf pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het: blindes, kreupeles en lammes. Onder hulle was daar ‘n sekere man wat al ag en dertig jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra Hy vir hom: “Wil jy gesond word?” Die sieke het Hom geantwoord: “Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie; en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in.” Jesus sê toe vir hom: “Staan op, tel jou goed op en loop.” Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was ‘n sabbatdag.”

Om oor te gesels en dink:
Die derde wonderwerk wat Johannes vertel, is amper vreemd omdat Jesus iemand raaksien wat al die jare oorgesien is. Jesus kon enige iemand anders kies, maar kies hom. Jesus het geweet dat hy al lank siek was, agt en dertig jaar, en vra die vreemde vraag: “Wil jy gesond word?”
Die man reageer met die redes hoekom dit nie kan gebeur nie, maar Jesus beveel hom om op te staan en te loop. Die wonder van genesing vind plaas.
Hierdie man kon nie dink dat sy situasie kan verander nie en tog kom Jesus en doen die wonderwerk. Hierdie man het nie eers geweet wie Jesus was nie. Later het hy uit dankbaarheid vir almal vertel wat gebeur het.
Jesus kom staan vandag ook by jou met die vraag: “Wil jy gesond word?”

  • Wat is dit waarvoor jy genesing nodig het?
  • Waaraan hou jy vas wat jy moet laat gaan?

Gebed
Here, U bring verlossing en genesing. Ek hou partymaal onnodig vas as dinge wat ek vir U moet gee. Help my om oor te gee en toe te laat dat U my heel maak. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram