Woensdag 28 Julie

Markus 1:35-45
Mense eerste; ’n duidelike fokus.

38 Jesus sê toe vir hulle: “Kom ons gaan na die dorpies hier naby sodat Ek daar met die mense oor hulle godsdiens kan gaan praat. Daarvoor is Ek mos hier.” 39 Hulle is toe daar weg. Oral in Galilea het Jesus toe in die sinagoges met die mense gepraat en duiwelse geeste uit mense weggejaag.

Jesus was min of meer 30 jaar oud toe hierdie gebeure afgespeel het. In die eerste eeu was dit redelik oud, amper soos om 60 te wees vandag. Jesus het dus reeds ’n “vol lewe” gelei as Joodse man; Hy het met Sy hande gewerk en ’n inkomste verdien, Hy het na Sy ma omgesien na die afsterwe van Sy pa, Hy was deel van ’n groter familie met broers en susters en Hy het getrou aan die wet van Moses gelewe in ’n klein dorpie in die noorde van Israel.

Hierdie 30 jaar was Jesus se voorbereiding vir Sy spesifieke publieke bediening. Vir 30 jaar lank het God se genade in Jesus se lewe ingevloei, vir 30 jaar lank is Jesus gevestig in Sy identiteit as die enigste seun van die Vader, vol heerlikheid (Johannes 1:14)! Vir 30 jaar lank het Jesus die storie van die Ou Testament gehoor, gelees en geleer.

Jesus se doop was die oomblik waarin Sy bediening begin het. Die tyd het gekom om te fokus op dit waarvoor Hy gekom het. Omdat Jesus so gefokus was op die taak wat Hy gehad het (lees gerus weer die teksgedeelte), so vasberade om te doen waarvoor Hy gekom het, het Hy in net 3 jaar al Sy werk afgehandel! Dink vir ’n oomblik daaroor: 30 jaar se voorbereiding, 3 jaar se werk, ’n wêreld wat nooit weer dieselfde sal wees nie! Jesus het letterlik in 3 jaar die wêreld verander!

  • Weet jy dat jy ook ’n unieke, spesifieke en betekenisvolle bydrae het om te lewer in ons wêreld vandag? Elke volgeling van Jesus het.
  • Hoe berei jy voor vir die taak wat Jesus vir jou het, vandag?
  • Waarop fokus jy elke dag?
  • Wat het jy nodig om beter te fokus op jou Godgegewe roeping?

“The greatest issue facing the world today, with all its heartbreaking needs, is whether those who, by profession or culture, are identified as ‘Christians’ will become disciples – students, apprentices, practitioners – of Jesus Christ, steadily learning from him how to live the life of the Kingdom of the Heavens into every corner of human existence.” Dallas Willard

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram