Woensdag 28 September 2022

Lukas 18:10-13
“Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: ‘O God, wees my, sondaar, genadig.’”

Om oor te gesels en dink
Tollenaars was bekend daarvoor dat hulle geld namens die Romeinse regering ingesamel het. Hulle sou ook maklik ‘te veel’ geld ingesamel het, sodat hulle meer geld vir hulle self ook kon hou. Dit was nie iemand met wie mens regtig wou assosieer nie. Jesus word ook snaaks aangekyk as hy met tollenaars gesels en selfs by hulle gaan eet. In hierdie teks is die tollenaar diep bewus van sy foute. Hy gaan tempel toe om te bid. Hy kry dit nie eers reg om sy oë op te lig nie. Sy hele houding is een van afhanklikheid. In hierdie afhanklike houding kan ons nie anders as om iets te hoor van genade nie. Hy, die tollenaar, wat God om genade smeek.

Gebed
Probeer om vandag met ‘n oop hand self die gebed te bid: “Here, wees my genadig”

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram