Woensdag 29 September

Johannes 15:4
Niks moet ons van mekaar skei nie! Julle moet baie naby aan My bly, soos takkies wat aan die druiwestok vasgegroei is. Ek sal net so naby aan julle bly  - soos ’n druiwestok wat vasgegroei is aan sy takkies. ’n Takkie kan mos nie druiwe dra as dit eenkant lê en nie aan die druiwestok vas is nie. Net so het julle My nodig om ’n goeie, vrugbare lewe te kan lei. (Die Boodskap‬‬)

Om oor te gesels en dink:
Hierdie pragtige beeld van die wingerdstok moedig ons aan om moeite te doen met ons verhouding met Jesus. Ons kan nie op ons eie wees nie. Ons is en moet deel van die druiwestok bly, sodat ons vrug oan dra. Ons moet naby aan Hom bly.
Dit beteken dat ons met Jesus sal praat. Partykeer praat ons makliker van Jesus en oor Jesus, as met Jesus.
As Jesus die belangrikste in ons lewe is, deel ons graag met Hom ons hart en kry ons lewe direk van Hom, soos wat ’n takkie sy lewensvloeistof kry.
Ons kan nie sonder Jesus nie. Hy help ons om vrugbare lewe te lei deur ’n verskil te maak waar ons beweeg. In afhanklikheid van Hom kan ons kans sien vir wat ook al met ons gebeur. Hy hou ons vas omdat aan Hom vasgegroei is.

  • Wat wil jy vandag vir die Here gee? Praat met Hom daaroor.
  • Waar kan jy vandag iemand help om Jesus se liefde te ervaar?

Gebed
Here Jesus, ek kan nie anders as om naby U te bly nie. Sonder U kan ek nie aangaan nie. Help my om meer van myself aan U te gee. Mag ek vandag U liefde deel. Dankie dat U liefde vir my onuitputlik is. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram