Woensdag 3 November

Psalm 34:19-21
Die Here is naby mense wat hartseer is; Hy gee mense wat moedeloos is, weer nuwe moed. Al tref duisende rampe mense wat die Here liefhet, Hy sal hulle nooit alleen los nie. Uit elke krisis sal Hy hulle red. Hy beskerm sy kinders tot in die fynste besonderhede. Daar sal nie ’n been in jou liggaam gebreek word sonder dat Hy daarvan weet nie.
‭‭
Om oor te gesels en dink:
Alhoewel ‘n lewe van dankbaarheid nie aan gevoelens/emosies gekoppel word nie, kom ons wees eerlik ons voel emosies! En ons mag. Meer nog, ons mag konstruktief uiting gee aan hierdie emosies, ook teenoor God.

Neem ‘n oomblik van stilte.

  • Raak bewus van jou liggaam.
  • Wat voel jy vanoggend?
  • Waar voel jy dit in jou liggaam?
  • Hoekom dink jy voel jy so?

In die Psalm wat ons vandag lees, word ons herinner aan God se nabyheid selfs tydens rampe, alledaagse dinge en ons emosies. God is naby wanneer ons hartseer, kwaad, gefrustreerd em gelukkig is- God is naby jou.

Gebed
Deel vanoggend met die Here dit wat jy voel en hoekom jy dalk dink jy so voel. Vra God om vandag met jou en jou ervarings/emosies te werk. Vra God om jou vandag te verras met nuwe moed. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram