Woensdag 30 November 2022

Johannes 3:18
Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.

Om oor te gesels of te dink:

  • Nikodemus kom in die nag na Jesus. Tydens Paasfees. Hy is ‘n man wat ernstig is oor sy geloof. Hy is oortuig dat Jesus die Seun van God is. Hy is oortuig Jesus is ‘n leermeester, wat gevolg kan word. En hy is oortuig dat al die wondertekens wat Jesus doen, bevestig Hy is die Seun van God. Daarom wil Nikodemus weet, wat is die regte ding om te doen. Hoe begin hy hierdie verhouding met die Here reg? Hoe leef hy ‘n lewe reg saam met God?
  • Deel van Jesus se antwoord aan Nikodemus, is een van die moeilikste konsepte vir ons om te verstaan. Ons wil uitklaring hê en presies weet hoe werk hemel en hel, reg en verkeerd, sonde en straf. Jesus maak dit baie eenvoudig. Indien jy glo, is jy nie veroordeel nie. Indien jy nie glo nie, is jy reeds veroordeel. Hierdie oordeel kom nie van God wat jou aan die einde van jou lewe in die hel gaan gooi nie. Hierdie oordeel, is die realiteit dat jy nou reeds weg van die Here se teenwoordigheid leef, omdat jy nie glo nie. Dit is nie ‘n straf nie, maar konsekwensie van jou ongeloof. Dit is nie ‘n lat wat jou op die regte pad wil kry nie, dit is net die feit dat jy nie nou die volheid van die verhouding met God kan geniet nie.
  • Wat is jou definisie van veroordeel? Hoe sou jy dit beskryf vir iemand wat nie die taal verstaan nie? Hoe verstaan jy veroordeel in jou geloofslewe? Deel met die Here jou oortuigings.
    -Wat is jou verstaan van hoe God veroordeel? Sien jy God, as ‘n Vader wat net straf wil uitdeel? Of is dit vir jou moontlik om te sien dat die oordeel, die gebrek aan verhouding met God is? Dat daardie leemte in jou lewe, reeds oordeel genoeg is? Is daar ‘n verskil in hierdie verstaan van oordeel, met dit wat jy nog altyd van oortuig was? Hoe laat dit jou voel? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here van my lewe,
Dankie dat ek nie veroordeel word nie. Dankie dat ek in U teenwoordigheid kan leef. Here, soms is dit vir my so moeilik om na ander te kyk en hulle nie te WIL veroordeel nie. Here, help my om te verstaan en glo dat dit wat U vir my gee en gun, ook vir ander beskikbaar is. Here, help my om tyd anders te verstaan. Here, help my om te weet dat ‘n lewe sonder U teenwoordigheid veel erger is, as ‘n straf na my dood. Here, help my om so te leef, dat ek ander altyd sal aanmoedig tot geloof in U, sodat hulle ook die volheid van ‘n verhouding met U kan beleef.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram