Woensdag 30 September

Filippense 4:8
Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.

Om oor te gesels:

  • Wanneer jy deur jou gewone, normale dag dink, waarmee vul jy jou dag?
  • Hoeveel van jou dag tap energie? Hoeveel van jou dag gee jou energie? Wat is die verskil tussen die ervarings?
  • Waarom sou God wou hê jy moet jou gedagtes rig op dit wat waar is, edel is, reg is, rein is, mooi is, prysenswaardig is, deug of lofwaardig is?
  • Hoe nooi jy God in jou normale roetine en ritme van jou dag in? Wat kan die Here vir jou daar leer?

Lof en Aanbidding
https://www.youtube.com/watch?v=C2U7ffUM5Ec

Gebed:
Heer van my lewe,
Ek is hier in U teenwoordigheid. Praat met my Here. Vul my met u Gees en transformeer my.
Here, gee my asb. die gawe om U stem te hoor en gehoorsaam te wees.
Here, laat my asb. in vloei wees met die Heilige Gees. Laat my U ritme hoor en nie huiwer om dit te volg nie.
Here, ek vra dat U my sal help om U stem te hoor, en nie bang te wees om U wil te volg nie.
Here, leer my om totaal afhanklik te wees van U. Leer my om meer van U te reflekteer en minder van myself.
Here, help my om ‘n lewende offer vir U te wees.
Amen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram