Woensdag 31 Maart

Johannes 13:21-32

Lees asseblief die hele teksgedeelte. Die twee verse hieronder dien as fokusteks.

31 Toe Judas uit is, sê Jesus: “Nou word die Seun van die mens verheerlik, en God word deur Hom verheerlik. 32 En aangesien God deur Hom verheerlik word, sal God self Hom ook verheerlik; en Hy sal Hom binnekort verheerlik.

Dink vir ’n oomblik aan ’n tiener se slaapkamer. Jy wéet ’n tiener se slaapkamer is syne/hare. Hoe weet mens dit? Die kamer is vol goed wat iets van die tiener kommunikeer: die musiek waarna hulle luister, die styl waarvolgens hulle aantrek, die mense na wie hulle opkyk. Die kamer is as’t ware gevul met die tiener se teenwoordigheid. Hierdie teenwoordigheid is amper tasbaar, dit is ’n gewigtigheid. Die spreekwoord lui: sy het haar gewig rondgegooi. Dit beteken sy het haar teenwoordigheid laat voel of laat geld.

In die Bybel beteken die woord heerlikheid dieselfde. Dit beteken teenwoordigheid, gewigtigheid, karakter, helderheid, lig. Jesus sê in hierdie gedeelte dat Hy Sy gewigtigheid nou gaan laat geld. Sy heerlikheid gaan sigbaar en meer word, almal gaan nou wéet wie Hy is, en wie God is.

Hoe? Deur Sy lewe neer te lê in diens van die mense. Sy karakter en teenwoordigheid as Redder en Here gaan sigbaar word in die manier hoe Hy gaan dien, soos Hy reeds gedien het vroeër in hierdie gedeelte. Hierdeur hoef ons nie te twyfel in wie Jesus is nie, Hy maak dit vir ons duidelik. So duidelik soos ’n tiener dit maak om sy/haar voorkeure en passies te ken deur hulle slaapkamers dienooreenkomstig in te rig.

Om oor te dink:

  • Sal mense jou karakter (jou heerlikheid) as diensbaar beskryf?
  • Wat gebeur met jou en met ander mense as jy hulle dien?
  • Wie het vandag diensbaarheid van jou nodig?
  • Hoe word God se heerlikheid (Sy gewigtigheid, Sy karakter) sigbaar vir ander, wanneer jy mense dien?

“No man shall ever behold the glory of Christ by sight hereafter who does not in some measure behold it here by faith.” John Owen

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram