Woensdag 5 Januarie

Markus 6:45-52
45Net daarna het Jesus sy dissipels aangesê om in die skuit te klim en solank vooruit te gaan na die oorkant, na Betsaida toe, terwyl Hy nog eers die mense huis toe stuur. 46Nadat Hy hulle laat gaan het, het Hy die berg op gegaan om te bid. 47Toe dit aand word, was die skuit al ver weg die see in en Jesus alleen op die strand. 48Hy het gesien hulle roei swaar, want die wind was teen hulle. Teen dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe aangeloop gekom, en Hy wou langs hulle verbygaan. 49Toe hulle Hom op die see sien loop, het hulle gedink dit is ‘n spook. Hulle het hard geskreeu, 50want hulle het Hom almal gesien en groot geskrik. Maar Hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê: “Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie.” 51Hy het toe by hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. Hulle was heeltemal uit die veld geslaan, 52want hulle het nie werklik verstaan wat die vermeerdering van die brood beteken nie; hulle kon dit nog nie begryp nie.

Om oor te gesels of te dink:

  • Jesus spandeer tyd saam met Sy Vader. Mens sou net kon indink hoe daardie gesprek gaan. Dalk wonder Hy oor hoe Hy kan deurdring tot die mense. Dalk deel Hy Sy eie belewenis in verband met die uitdeel van die brood en die vissies met God. Hoe lyk jou tyd saam met die Here? Maak jy tyd daarvoor? As Jesus, wat self ook God is, vir ons die voorbeeld stel, is dit iets wat ons ook deel van ons roetine moet maak.
  • Na die berg ervaring sien Jesus die storm kom en die dissipels se situasie. Hy gebruik nie die gewone, bestaande metodes om by hulle uit te kom of die situasie te bedaar nie. Hy bewys dat Hy tot alles in staat is en ook al Sy krag sal gebruik vir Sy eer. Kyk na die dissipels se reaksie. IS dit wat jy verwag? Hoe sou jy reageer? Deel jou hart met die Here.
  • As jou lewe die storm is. En jy weet Jesus is in staat om al die storms stil te maak, dat Hy die gewig van alles in jou lewe kan dra. Hoe sou jy vandag kan ingaan? Hoe sou jy reageer op Sy teenwoordigheid? Hoe sou jy reageer teenoor die winde wat in jou lewe waai? Deel jou hart met die Here.

Gebed:
Here, dankie dat U vir my die voorbeeld stel.
Here, dankie dat U meer mag het as al die storms van die lewe.
Here, dankie dat U ook die storms in my lewe kom stil maak.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram