Woensdag 6 Januarie

Matteus 5:27-37
Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, ‘nee’. Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose.” (Mat. 5:37)

Om oor te gesels:
Jesus praat oor verhoudings en dat ons optrede in verhoudings implikasies het. Ons moet altyd die beste in verhoudings koester.
Ons moet altyd probeer om verhoudings te herstel, en nie net soek na verskonings om hulle te verbreek nie.
Jesus beklemtoon hoe belangrik dit is om die waarheid te praat en vertroue met jou woorde in te boesem. Ons moet die erns van ons woord nie onderskat nie.

  • Beywer jy om jou verhoudings te koester? Wat kan jy vandag doen vir iemand naby aan jou?
  • Maak jy erns met jou woorde?

Gebed
Here, ek faal baie keer in my verhoudings, maar help my om dit altyd te koester. Mag my woord my eer wees en so aan U al die eer gee. Amen

Nog om na te kyk

WORD DEEL

PBO REGISTRASIE

930005265
Suid Afrika

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram