Woensdag 7 Desember 2022

Matteus 1:21
“Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom verskyn en gesê: “Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal ‘n Seun in die wêreld bring, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.””

Om oor te gesels en dink
Matteus vertel die geboorteverhaal van Jesus uit Josef se perspektief, terwyl die Lukas-evangelie dit uit Maria se perspektief vertel. Josef was bang toe hy besef dat Maria swanger is, maar ’n engel van die Here verskyn aan hom en verseker dat God by hom is en dat hy nie bang hoef te wees nie. Hy kry die opdrag om Hom Jesus te noem. Dit beteken “Redder/Verlosser” – Hy is die Een wat ons van sondes sal verlos.
Hierdie boodskap is dalk oorbekend, maar Jesus het mens geword om ons elkeen te kom red. Hy maak met ons elkeen bemoeienis. Ons het Sy redding nodig.
Dink vandag na oor wat dit beteken dat Jesus vir jou as Redder en Verlosser gekom het.

Gebed
Here, dankie dat U besluit het om mens te word. Dankie dat U gekom het om my te verlos. Ek eer U as my Redder en Verlosser. Dankie Jesus! Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram