Woensdag 8 Junie 2022

2 Petrus 1:5-7
5En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, 6die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, 7die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense.

Om oor te gesels of dink
Petrus herinner ons dat ons die Heilige Gees ontvang het en dat ons deel kry aan die Goddelike natuur en daarom moet ons juis alles in die stryd werp om ons geloof te verryk.
Alhoewel ons geloof uit genade ontvang, moet ons daarop reageer en moeite doen om ons geloof te versterk. Petrus gee ’n geloofsgids hoe ons ons geloof kan verryk.
Dit begin met deugsaamheid – die vermoë om die regte dinge te doen. Wat volg met kennis – om meer kennis oor God en Sy Woord te kry.
Saam met hierdie kennis gaan selfbeheersing, wat lei tot volharding. Soos ek volhard ervaar ek godsvrug om God in alles wat ek doen te verheerlik.
Dit lei tot liefde vir mense om my en dan later tot liefde vir alle mense.
Let op hoe die kring elke keer al wyer word. Dit begin by my en soos ek groei word my sirkel al hoe groter. Ek maak ’n verskil waar ek is.

Gebed
Here, ek wil graag alles in die stryd werp om my geloof te verryk. Help my om moeite te doen met my geloof en dat ek die geloofspad bly stap. Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram