Woensdag 8 September

Filippense 4:18-19
Julle gawe is voor God ‘n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig. 19 En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.

Om oor te gesels en dink:
Paulus het in sy moeilike omstandighede in die tronk die gawe van die gemeente ontvang om sy lewe draagliker te maak. Hy sê vir hulle dankie dat hulle hom help. Hy weet dat dit nie vir hulle maklik was nie. Die gawe (hulp) wat hulle gee is soos ‘n offer wat vir God goed en aanneemlik is. Paulus besef dat dit iets van hulle gevra het om te gee. Hulle het opofferings gemaak.
Daarom bid hy die wens oor hulle dat God in elke behoefte sal voorsien, soos net Hy kan.

As ons gee, vra dit iets van ons. Ons gawe (offer) beteken vir iemand meer as wat ons ooit self besef.

  • Wie druk die Here op jou hart om jou gawes mee te deel?
  • Wat se behoefte sal jy graag vandag vir die Here wil vra?
  • Glo jy dat God sal voorsien?

Gebed
Here, U is die Groot Voorsiener en ek weet dat U altyd in my behoeftes voorsien. Ek kom vra vandag…
Wys my met wie ek vandag my gawe kan deel, al moet ek iets offer, want ek weet dit sal vir U aanneemlik en welgevallig wees.
Amen.

Nog om na te kyk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram