Kaartjies en Kursusse

Jeugfokus Materiaal 2024

Bydrae per kind vir digitale materiaal wat ons vir 2024 gebruik.

R100.00

Graad 4-6 Kamp & Tienerbediening Kamp

Vrywarring:

Tydens die registrasieproses is daar ‘n “check box” om die PvR Geloofsfamilie te vrywaar. Hier is die vrywarringsinligting.

Hiermee gee ek kennis dat my kind(ers) die kamp/program soos aangedui op die vorm gaan bywoon. Ek besef dat die betrokke Pierre van Ryneveld Geloofsfamilie personeel sover as wat dit moontlik is die veiligheid van my kind sal verseker, maar dat hulle nie aanspreeklik gehou kan word vir enige beskadiging/verlies van eiendom, beserings, siekte of ongeval van enige aard nie.

R400.00

PvR Vroue Paint Night

 

R320.00

35 beskikbaar / available

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram